english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. IST publicatie: Het IST Jaarverslag
  2. Gender en Technologie: Essay bundel en Conferentie 10 november 2011
  3. Start Europees project PACITA


IST publicatie: Het IST Jaarverslag 2010


logo IST Het jaarverslag 2010 is het eerste jaarverslag ‘nieuwe stijl’ van het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST). In tegenstelling tot vorige edities, wil dit jaarverslag meer betekenen dan een ‘administratieve opsomming’ van de activiteiten van het IST. We willen de lezer vooral meenemen, in woord en beeld, doorheen de diversiteit van onze werkzaamheden, de impact die we trachten te creëren en de relevantie die we (kunnen) hebben voor elk Vlaams Parlementslid. Het eerste deel van dit vernieuwde jaarverslag geeft de hoogtepunten weer uit het afgelopen IST-jaar. Deel twee belicht in extenso vier projecten die we in 2010 tot een succesvolle apotheose hebben gebracht en in verkorte vorm de projecten die we op stapel hebben gezet. In het laatste deel vindt u de feiten en cijfers over de werking van het IST in 2010.

 lees meer


Gender en Technologie
IST Essaybundel en Conferentie


labo

 Het thema ‘gender en technologie’ geeft aanleiding tot heel diverse vragen. De Vlaamse overheid hecht aan sommige ervan bijzonder belang. Zij acht het bijvoorbeeld hard nodig dat meer vrouwen hun talenten inzetten in functie van onze kenniseconomie. En gendermechanismen mogen niet langer leiden tot ongelijke kansen en ongelijkheid. Daarvoor is een aanscherping van het Vlaamse genderbewustzijn nodig. Het IST werkt aan een essaybundel over het thema ‘gender en technologie’. Deze zal in het najaar van 2011 verschijnen bij Acco. Deze publicatie zal voorgesteld worden tijdens de conferentie ‘Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie’. Deze conferentie gaat door op donderdag 10 november 2011 van 14u00 tot 17u30 in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement.

lees meer


Start Europees Project PACITA


logo Pacita

Sinds 1 april 2011 is het Europese project PACITA van start gegaan. PACITA staat voor Parliaments and Civil Society in Technology Assessment en is een 4-jarig project (2011-2015) dat gefinancierd wordt via het 7de Kaderprogramma van de Europese Commissie. PACITA is een grootschalig Europees project dat focust op kennisdeling, evaluatie en reflectie omtrent parlementaire TA-praktijken. Het Instituut Samenleving en Technologie is één van de 15 partners die deelnemen aan PACITA. Een aantal partners maken deel uit van gevestigde parlementaire TA-instellingen; andere partners zijn wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, universiteiten en middenveldorganisaties uit Europese regio’s en landen zonder formele parlementaire TA-historiek. Vanuit Wallonië neemt de onderzoeksgroep SPIRAL van de Universiteit van Luik deel aan PACITA. PACITA wordt gecoördineerd door onze Deense collega’s van de Danish Board of Technology (DBT).

 lees meer


logo Vlaams Parlement