english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. Nieuw IST rapport: Intelligente transportsystemen
  2. Nieuwe publicatie: IST Jaarverslag 2009
  3. E-dinges Awards: de laureaten zijn bekend!

Nieuw IST rapport: Intelligente transportsystemen

Tekening stad De maatschappelijke nood aan transport, zowel van goederen als van personen, is nog steeds
groeiend. De maatschappelijke en economische en ecologische kosten van de gangbare systemen zijn hoog. Het ontwikkelen en invoeren van innovatieve systemen kunnen de economische ontwikkeling stimuleren en tegelijk de overlast op de bestaande transportnetten (files, lawaai, stress, ongevallen, luchtvervuiling) gevoelig verminderen.
Uit de tussentijdse beoordeling van het Witboek van de Europese Commissie over het vervoersbeleid kwam naar voren dat innovatie een grote rol gaat spelen in het duurzamer maken van het wegvervoer (d.w.z. veilig, efficiënt, schoon en naadloos), met name door het toepassen van informatie- en communicatietechnologie: intelligente vervoerssystemen (ENG: Intelligent Transport Systems, ITS).

Vlaanderen zal binnen afzienbare tijd geconfronteerd worden met de verplichtingen uit de Europese ITS-richtlijn die zich momenteel in de laatste fase van goedkeuring bevind. De huidige inhoud, die in alle waarschijnlijkheid de definitieve versie weerspiegelt, toont aan dat de problemen bij implementatie niet gering zullen zijn en de impact op het beleid ingrijpend. Het Instituut Samenleving & Technologie biedt daarom een rapport en een toegankelijk dossier aan rond die problematiek met aandacht voor de diverse maatschappelijke aspecten (draagvlak, acceptatie, kostenallocatie, … ).

Contactpersoon: Donaat Cosaert

 lees meer


Nieuwe IST publicatie: Jaarverslag 2009

 DLogo ISTeze terugblik toont hoe 2009 opnieuw een boeiend jaar was voor het IST. In 2009 trad een nieuw Vlaams Parlement aan en bijgevolg kreeg het IST een grondig vernieuwde Raad van Bestuur met een nieuwe voorzitter en een nieuwe ondervoorzitter. Dit was ook het eerste jaar waarin het Werkprogramma van het IST voor het eerst grotendeels werd geïnspireerd op de trendnota die we in 2008 opstelden en die in de loop van 2009 werd geactualiseerd. Zoals steeds mag u van ons een breed scala van topics verwachten, van slimme transportsystemen, over fertiliteitstechnologie en de kinderwensproblematiek, tot de digitale kloof. Belangrijk is de toename van het aantal projecten dat rechtstreeks in opdracht van parlementaire commissies of in samenwerking met hen werd uitgevoerd. Het gaat met name over ‘Wonen en zorg’, ‘E-democratie’, ‘Zelfdoding bij jongeren in Vlaanderen’ en de ‘Bevraging van Vlaamse Parlementsleden’. Het IST kwam ook verschillende keren aan bod in de plenaire vergadering; er was de Maatschappelijke beleidsnota ‘Wonen en Zorg in Vlaanderen in 2020: Visie en aanbevelingen’, maar ook een aantal resoluties kwamen tot stand op basis van onderzoek of aanbevelingen van het IST: ‘Vlaams Actieplan Nanotechnologie met inschatting van de risico's voor mens en milieu’, ‘niet-ioniserende straling’ en ‘cyberpesten’.

Contactpersoon: Robby Berloznik

 lees meer


E-dinges Awards: de laureaten zijn bekend!

Logo E-dinges Award

Met meer dan 60 inzendingen voor de E-dinges Awards had de jury de boeiende taak om hieruit 10 laureaten te kiezen. 10 projecten die het verdienen om mee te dingen naar de E-dinges Awards op 18 november 2010 in het Vlaams Parlement.Tijdens de beoordeling heeft de jury, onder leiding van de heer Carl Decaluwé (ondervoorzitter Vlaams Parlement) en met Heidi Vandebosch (professor aan de Universiteit Antwerpen) en David Vanlaer (Hoofdredacteur Clickx Magazine), voornamelijk gelet op de innovatieve methode(s), de samenwerking met andere organisaties en instellingen en de gerealiseerde resultaten van de ingediende projecten.

Bent u benieuwd naar meer informatie over de 10 genomineerde projecten? Surf naar www.e-dingesawards.be ! Is uw organisatie of instelling zelf betrokken het verkleinen van de digitale kloof en wenst u graag een uitnodiging te ontvangen voor de E-dinges Awards? Laat het ons weten via award@vlaamsparlement.be !

Contactpersoon: Johan Evers

 lees meer


logo Vlaams Parlement