english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. 27 april organiseert het IST een Rondetafel Kinderwens
  2. Nieuwe IST publicatie "Samenleving en technologie. Trends in Vlaanderen"
  3. Het IST nodigt uit: Oproep tot indienen van voorstellen voor de E-dinges Awards!

Rondetafel Kinderwens


Foto Koen VAn Mechelen

Het IST finaliseerde in september 2009 een dossier over fertiliteitbehandelingen en de impact op individuen en koppels die fertiliteitsbehandelingen ondergaan.  Hierin laat het IST gynaecologen, fertiliteitsartsen, ethici, psychologen en psychiaters, en ook ervaringsdeskundigen aan het woord over het belang van de emotionele en psychosociale begeleiding.
Om binnen deze problematiek beleidsaanbevelingen te formuleren en onderbouwen voor het Vlaams Parlement, organiseert het IST op 27 april 2010 de Rondetafel Kinderwens, in het Vlaams Parlement (enkel op uitnodiging).
Met deze methode wil het IST verschillende actoren, experts en stakeholders rechtstreeks betrekken en inspraak geven. De beleidsaanbevelingen zullen geformuleerd worden, onder meer rond de thema's preventie en sensibilisering, communicatie en informatie, psychosociale begeleiding, opleiding psychosociale hulp bij fertiliteitsbehandelingen, combinatie vruchtbaarheidsbehandelingen en werk, stimuleren en faciliteren van lotgenotencontact.

 lees meer


Nieuwe IST publicatie: Trends in Vlaanderen


Bordje Toekomst(illustratie)

Het Instituut Samenleving en Technologie wil bij het vormgeven van het onderzoek en de werking voor het Vlaams Parlement inspelen op actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, trends en evoluties. Het document "Samenleving en technologie. Trends in Vlaanderen" maakt een diagnose van grote bewegingen die zich vandaag afspelen en stelt negen trends voor die relevant zijn op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap, en die een weerslag hebben op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen. Het IST blikt bovendien vooruit. Naast het trendoverzicht bevat het document ook een bespreking van belangrijke ‘zwakke signalen’ die mogelijke lange termijnontwikkelingen aankondigen.

lees meer

 


logo e-award

IST en IBBT nodigen u uit en lanceren de oproep tot het indienen van voorstellen voor de E-dinges Awards!

De “E-dinges Awards” is de start van het driedaagse evenement E-dinges. Tijdens de E-dinges Awards worden de meest innovatieve en creatieve e-inclusie initiatieven van Vlaanderen in de kijker gezet.  Onder e-inclusie initiatieven verstaan we initiatieven waarbij informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en nieuwe media gebruikt worden om de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van individuen en groepen binnen de digitale samenleving te bevorderen. Zonder deze initiatieven dreigen de snelheid en omvang van de digitalisering heel wat mensen uit te sluiten van een volwaardige deelname aan de samenleving. Naast  de bestaande sociale kloof, is de digitale kloof de dag van vandaag een steeds belangrijker sociaal fenomeen aan het worden.

Voorbeelden van e-inclusie initiatieven zijn cursussen leren bloggen of internetbankieren voor jong en oud, fietstochten met de GPS, activiteiten waar jongeren de digitale camera leren gebruiken of waar mensen die in armoede leven tax on web verkennen,…. De initiatieven kunnen onder meer gericht zijn aan de volgende groepen personen met een laag inkomen of met weinig scholing, kansarmen, andersvaliden, jongeren, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen die beroepshalve niet met ICT te maken hebben,…

De inschrijvingen voor de E-dinges Awards lopen van dinsdag 2 maart tot en met maandag 26 april 2010: alle informatie en het inschrijfformulier vindt u hier!

lees meer

logo Vlaams Parlement