english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. Nieuw IST Dossier: Energievoorziening van overal naar overal
  2. Nieuwe publicatie: IST Jaarwerkplan 2010
  3. E-dinges Awards: de jury gaat aan de slag!


Nieuw IST dossier: energievoorziening van overal naar overal

Tekening stadDit dossier vertrekt vanuit het wetenschappelijk rapport ‘Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer’ dat in 2009 werd uitgebracht. Het rapport schetst hoe de elektriciteitsproductie vandaag nog gecentraliseerd gebeurt in grote conventionele centrales, terwijl een alternatief model met decentrale energiesystemen steeds meer aan belang wint.
Het dossier wil ook complementair zijn met het rapport en besteedt extra aandacht aan de maatschappelijke facetten. Hiervoor kon de auteur putten uit de diverse bijdragen op de workshop "Decentrale energievoorziening" van eind maart 2009. Toen formuleerden tien vertegenwoordigers uit het middenveld hun visie en verwachtingen over deze ontwikkeling naar meer decentraal energiebeheer.
Deze thematiek sluit aan bij één van de pijlers van ‘Vlaanderen in Actie’: het concept van het ‘Groene-steden-gewest’ waarmee de Vlaamse overheid de kwaliteit van onze leefomgeving wil verbeteren. De antwoorden op die grote uitdaging hangen nauw samen met het gebruik van onder meer hernieuwbare energie en een milieuvriendelijk vervoer. Een intelligent elektriciteitsnetwerk zal daarin een sleutelrol spelen.

Contactpersoon: Donaat Cosaert

 lees meer


Werkprogramma 2010 in een notendop

 DLogo ISTit Werkprogramma 2010 beschrijft de onderzoeksprojecten die het IST in de loop van 2010 opstart. Het Wetenschappelijk Secretariaat stelde dit werkprogramma  op op basis van een analyse van actuele trends op het snijvlak van samenleving en technologie (stuk: 62 (2009-2010) -Nr. 1 trendnota Instituut Samenleving en Technologie). Bij het bepalen van de beleidsrelevantie werd er rekening gehouden met het begin van de nieuwe legislatuur waarbij nieuwe beleidsopties in grote mate ook de agenda van het Vlaams Parlement zullen bepalen. Op die manier sluiten de IST projecten aan bij de discussies die de komende tijd in het Vlaams parlement zullen gevoerd worden. Tevens reflecteren de nieuwe projecten een evenwichtig geheel waarbij desk research en meer omvattende participatieve projecten
mekaar aanvullen, en waarin zowel kortlopend als langlopend onderzoek zal worden gedaan. Wat output betreft, is zowel aan dossiers en rapporten als
aan evenementen gedacht. U vindt alle projecten in het kort in de nieuwe Notendop.

Contactpersoon: Robby Berloznik

 lees meer


E-dinges Awards: de jury gaat aan de slag!

Logo E-dinges Award

Op maandag 26 april hebben we de inschrijvingsperiode voor de E-dinges Awards definitief afgesloten. In totaal kregen we niet minder dan 62 creatieve projecten binnen die in aanmerking komen voor deze awards.
Het grote succes van deze oproep toont aan dat er in Vlaanderen heel wat organisaties oog hebben voor de digitale kloof en hun steentje willen bijdragen om de digitale kloof te helpen overbruggen.
Dat er in Vlaanderen tal van bevolkingsgroepen worstelen met de digitale kloof, blijkt uit de verscheidenheid aan doelgroepen van de ingediende projecten. Dat varieert van jongeren tot laaggeschoolden, kansarmen en gevangenen. De sterkst vertegenwoordigde doelgroepen onder de inzendingen zijn senioren en personen met een mentale of functionele beperking.
De komende weken zullen de ingediende projecten worden geëvalueerd door een driekoppige jury. De juryvoorzitter is Vlaams volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Carl Decaluwé. Vanuit wetenschappelijke hoek zetelt professor Heidi Vandebosch van de Universiteit Antwerpen in de jury. Tot slot is er ook David Vanlaer, hoofdredacteur van Clickx Magazine.
Op 28 juni maakt het IST bekend welke projecten de jury het meest hebben bekoord. Uit deze laureatenlijst zullen drie winnaars worden gekozen, die hun prijs in ontvangst mogen nemen op donderdag 18 november 2010 in het Vlaams Parlement. De uitreiking van E-dinges Awards vormt de start van het driedaagse evenement E-dinges in het Vlaams Parlement.

Contactpersoon: Johan Evers

 lees meer


logo Vlaams Parlement