english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. IST aanbeveling: Kinderwens op de agenda!
  2. Nieuw IST rapport: Digitale kloof in Vlaanderen
  3. IST oproep tot indienen van EssaysIST aanbevelingen: Kinderwens op de agenda!


Foto Koen VAn Mechelen

Het IST finaliseerde in september 2009 een dossier over fertiliteitsbehandelingen en de impact op individuen en koppels die fertiliteitsbehandelingen ondergaan.  Hierin liet het IST gynaecologen, fertiliteitsartsen, ethici, psychologen en psychiaters, en ook ervaringsdeskundigen aan het woord over het belang van de emotionele en psychosociale begeleiding.
Om binnen deze problematiek beleidsaanbevelingen te formuleren en onderbouwen voor het Vlaams Parlement, organiseerde het IST op 27 april 2010 de Rondetafel Kinderwens, in het Vlaams Parlement.
Met deze methode heeft het IST verschillende actoren, experts en stakeholders rechtstreeks betrokken en inspraak gegeven. Uit die Ronde Tafel werden de aanbevelingen "Kinderwens op de agenda!" geformuleerd. Deze werden op 19 oktober voorgesteld in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement

 lees meer


IST Rapport: Digitale kloof in Vlaanderen.


Digitale kloof illustratie)

Nieuwe ICT toepassingen volgen elkaar in sneltempo op en vragen een voortdurende bijscholing van de gebruiker. Voor heel wat mensen gaan de ontwikkelingen te snel waardoor ze niet langer grip hebben op de mogelijkheden die ICT biedt voor hun specifieke leefcontext. Ze haken af en er ontstaat een kloof - de digitale kloof- tussen zij die meekunnen en zij die niet (meer) meekunnen. Van november 2009 tot september 2010 voerde de onderzoeksgroep ‘Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie’ (SMIT) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), in opdracht van het IST, een studie uit over de ‘digitale kloof’. Op basis van deze studie formuleert het IST aanbevelingen voor het Vlaams Parlement. Deze aanbevelingen worden in primeur voorgesteld op donderdagavond 18 november 2010 tijdens de E-dinges Awards, het openingsevenement van E-dinges.

 lees meer


IST oproep: Essays Gender en Technologie.

FotoOnderzoekerHet Vlaams parlementair Instituut Samenleving & Technologie (IST) nodigt kandidaat-auteurs uit om een bijdrage te leveren aan een essaybundel in het domein ‘Gender en Technologie’. De bundel zal voorgesteld worden op een conferentie (herfst 2011). De door verschillende auteurs vertolkte visies op diverse thema’s in het domein ‘Gender en Technologie’ zullen dienen als uitgangspunt voor debat: om te beginnen op de conferentie en, vervolgens, bij het brede publiek. Zowel de bundel als de conferentie zullen in het Nederlands zijn. Het IST moedigt Vlaamse auteurs aan om een bijdrage te leveren tot de bundel. Aangezien diverse thema’s in het domein ‘Gender en Technologie’ echter de Vlaamse grenzen overstijgen, nodigt het IST ook buitenlandse auteurs aan om een essay te schrijven.

 lees meer

logo Vlaams Parlement