english version
lettergrootte A A

Organisatie
 

Robby Berloznik

 

Robby Berloznik studeerde politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Brussel (VUB-1979).  Na z’n studies begon hij als assistent en onderzoeker aan de VUB en was daarbij betrokken in verschillende sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten, meer bepaald bij de studie van wetenschap, technologie en besluitvorming.  In 1991 trad hij in dienst bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol, waar hij adviseur werd van de Afgevaardigde Bestuurder voor Technologisch Aspectenonderzoek. In die functie coördineerde hij onderzoeksprojecten over de maatschappelijke aspecten van technologisch onderzoek, zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en milieu.

Robby Berloznik is sedert 1 december 2001 de eerste directeur van het Instituut Samenleving en Technologie. Het IST ondersteunt het Vlaams Parlement bij de besluitvorming over wetenschap en technologie. Als directeur van het IST leidt Berloznik een multidisciplinair team van onderzoekers in wetenschappelijk en technologisch aspectenonderzoek. IST bestudeert de sociale impact van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voert hiervoor taken uit zoals korte evaluaties voor het Vlaams Parlement, evaluaties op eigen initiatief, organisatie van maatschappelijke of publieksdebatten en doet aan internationaal netwerking. Op basis van deze activiteiten informeert en adviseert het IST het Vlaams Parlement over wetenschap en technologie.  Vanuit zijn deskundigheid op het gebied van wetenschap, technologie, beleid en samenleving wordt hij ook gevraagd om advies en toelichtingen door internationale instellingen zoals de Europese Commissie en de OESO.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster