english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Klimaatadaptatie

 

Met dit project beoogt het IST een invulling te geven aan een adaptatiebeleid bij de wetgevende macht(-en). Dit rapport is complementair aan de initiatieven van de Vlaams overheid en zal voortbouwen op resultaten uit de respectievelijke beleidsdomeinen (water, landbouw, ruimtelijke ordening, …).


In een eerste fase wordt er werk gemaakt van een set van beslissingscriteria om toekomstige situaties te kunnen inschatten op de ernst van hun impact. Een panel van deskundigen zal meehelpen bij de selectie. Dit is een essentieel element voor het informeren van het beleid inzake noodsituaties waartegen acties dienen te worden ondernomen.


De tweede fase kan een denkoefening worden om na te gaan in welke mate de overheid over de accurate beleidsinstrumenten beschikt. Noodsituaties die aangemerkt worden als absoluut te vermijden moeten tijdig gecounterd worden door een daadkrachtig respons. Het is belangrijk om de implementatie van dergelijke ‘noodplannen in het kader van een adaptatiebeleid’ voor te bereiden. 


 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster