english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Synthetische Biologie

Synthetische biologie is een nieuw wetenschappelijk en technologisch domein waarin wetenschappers en ingenieurs proberen om bestaande organismen te wijzigen door kunstmatige genen of eiwitten, metabolische of ontwikkelingsprocessen en volledige biologische systemen te ontwerpen en synthetisch tot stand te brengen, teneinde de basismechanica van de moleculen van biologische organismen te begrijpen, en nieuwe en nuttige functies tot stand te brengen. Synthetische biologie zou gevolgen kunnen hebben voor de volgende sectoren: biobrandstoffen, antivervuilers, textiel, cosmetica, diagnostische en therapeutische instrumenten, vaccins, geneesmiddelen en ingrediënten voor voedsel en diervoeder (Europese Groep Ethiek, 2009).

Er zijn momenteel in Vlaanderen nauwelijks maatschappelijke en politieke discussies over de betekenis van synthetische biologie voor onze samenleving en over de mogelijke gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit, de economie, de (bio)veiligheid, de gezondheidszorg enzovoort. Nochtans raakt synthetische biologie met haar dominerende ingenieursperspectief aan fundamentele dichotomieën zoals natuurlijk/artificieel, leven/dood, mens/machine, bestuderen/ontwerpen, enzovoort. 

Dit IST-project heeft daarom als voornaamste doelstelling om een heldere, inleidende en voor Vlaanderen relevante verkenning van synthetische biologie op te leveren in de vorm van een IST-dossier. Het lezerspubliek van dit dossier is in eerste instantie de Vlaamse beleidsmakers, maar ook de geïnteresseerde burger, wetenschappers, kennisinstellingen en middenveldorganisaties.

De informatie uit dit dossier wordt op een doelgerichte en aantrekkelijke manier gebracht op een valorisatieactiviteit aansluitend aan deze opdracht. 


Publicatie

Contact: Johan Evers

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster