english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Transitie van een afvalbeleid naar een milieugedreven productbeleid

 

De Vlaamse economie is afhankelijk van de aanvoer van steeds schaarser en dus duurder wordende grondstoffen, energie en natuurlijke hulpbronnen. De totale materialenbehoefte schommelt in Vlaanderen rond 140 ton per inwoner. Niet alleen de Vlaamse economie maar ook het Vlaamse leefmilieu heeft baat bij een duurzamer materialenbeheer. Productie- en consumptiepatronen moeten veranderen willen we de aarde leefbaar houden.
De afgelopen jaren werden heel wat concepten gelanceerd rond duurzaam materialenbeheer: sufficiency, duurzaam ondernemen, koppeling product-diensten, industriële ecologie, ecologische efficiëntie en cradle to cradle,... Zowel de overheid, kennisinstellingen en de industrie vertonen toenemende belangstelling voor de verschillende concepten. Stilaan groeit het besef dat er een transitie, een gradueel proces, noodzakelijk zal zijn om tot een groene kringloopeconomie te komen waarin op een duurzame wijze wordt omgesprongen met materialen en energie.


Het doel van dit project is om een overzicht van de conceptuele evolutie te geven, de initiatieven die transitie bevorderen te bespreken en lacunes in het beleid te identificeren.
Het eerste deel van het project zou bestaan uit het schrijven van een informatief dossier door middel van literatuurstudie aangevuld met interviews met actoren. Het project wordt afgesloten met een middagdebat of interactief panelgesprek met actoren (vb. OVAM, VITO, industriëlen,…) over de beleidsuitdagingen van transitie.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster