english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Wijze wetenschap

O&O-ontwikkelingen worden enerzijds bepaald door verschillende drijvende factoren: de grootte van de beschikbare budgetten voor financiering van O&O-activiteiten in de verschillende wetenschapsdomeinen, de besluitvormingsprocessen die gehanteerd worden ter definiëring en selectie van te financieren O&O-activiteiten, de criteria die gehanteerd worden ter beoordeling van wetenschappelijkheid en technisch-wetenschappelijke kwaliteit, enz.

Aan de andere kant bestaan er, zowel binnen de Vlaamse, Europese en internationale context, diverse initiatieven om de maatschappelijke relevantie en aanvaardbaarheid van O&O-ontwikkelingen te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan de instelling van technologieplatformen, de implementatie van gedragscodes, de instelling van ethische commissies, enz.

Het IST wil in het project ‘Wijze Wetenschap’ de vraag aankaarten of het huidige wetenschaps- en innovatielandschap adequaat georganiseerd is om tijdig die socio-technologische innovaties te realiseren die het hardst nodig zijn om doeltreffende antwoorden te bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we in de 21e eeuw voor staan.

In dit project wil het IST 1) bestaande initiatieven en voorstellen om O&O-ontwikkelingen af te stemmen op de grote maatschappelijke uitdagingen in kaart brengen en 2) samen met stakeholders van het Vlaamse O&O-landschap nagaan of en waar er binnen Vlaanderen noden en kansen zijn om het O&O-landschap beter te wapenen om het hoofd te bieden aan de grote maatschappelijke uitdagingen.

Planning

Contact: Marian Deblonde

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster