english version
lettergrootte A A

Projecten
 

ICT en cultuurparticipatie (2007-2008)

 

Hoe kan ICT een rol spelen als instrument voor cultuurparticipatie? De eerste onderzoeksvraag betreft creatieve voorbeelden uit binnen- en buitenland waarbij ICT aangewend wordt als instrument voor verbreding, verdieping, en vernieuwing. De tweede vraag omvat een analyse van de visie, houding en verwachtingen van Vlaamse culturele instellingen ten opzichte van e-cultuur. De derde onderzoeksvraag richt zich op de drempels die de Vlaamse culturele instellingen ondervinden en hoe deze drempels geëffend kunnen worden.

In de Commissie Cultuur werd er op 16 december ook een hoorzitting georganiseerd:


Projectverantwoordelijke: Els Van Den Cruyce

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster