english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Bouwen, wonen en energie (2003)

 

Dit project onderzoekt de mogelijkheden die er zijn voor een efficiënter energiegebruik bij het wonen en het ruimtegebruik in Vlaanderen. Onderwerpen zijn o.m. de perceptie en de appreciatie van energieaspecten door bewoners, de energieprestatie van gebouwen en de integratie van de energieproblematiek in de ruimtelijke planning.

De verspreide woon-, werk- en recreatiewereld in Vlaanderen heeft tot een sterke toename van de vraag naar vervoer en energie geleid. Energiezuinig bouwen is niet echt een aandachtspunt in de Vlaamse bouwtraditie. De voorkeur voor open bebouwing met een grote gemiddelde woonoppervlakte, beperkte compactheid en ontoereikende warmte-isolatie verklaren het hoge energieverbruik in vergelijking met andere landen in Europa. De trend naar kleinere gezinnen vertaalt zich bovendien in een toenemend aantal wooneenheden.
Aan de andere kant toont de verwachte evolutie van de bevolkingspiramide in de komende decennia een verbreding in de hogere leeftijdscategorieën. Dat zal structurele verschuivingen veroorzaken in de bouw-, woon- en recreatiebehoeften. Dat zal op zijn beurt een directe en indirecte impact hebben op het energieverbruik. Met het groeiende verbruik van fossiele brandstoffen, in het bijzonder aardgas, zowel voor de warmte- als de elektriciteitsproductie in de residentiële sector, verhoogt de kwetsbaarheid van de gezinnen. Bovendien draagt de gebouwensector in belangrijke mate bij tot ecologische problemen en de emissie van broeikasgassen.


Projectleider: Donaat Cosaert.

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster