english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Centrale en decentrale energievoorziening (2007-2009)

 

Hoe kunnen distributienetbeheerders via een ‘toekomstig’ takenpakket zo worden aangestuurd dat zij zich niet langer (hoeven te) beperken tot het louter inkopen en verkopen van elektriciteit? Een vergelijkbare denkpiste kan worden ontwikkeld voor een brede waaier van diensten.
Deze denkoefening zal zeker niet resulteren in een eenduidig toekomstbeeld, maar eerder meerdere oplossingen weergeven, getrapt volgens een toenemende ‘moeilijkheidsgraad’ en afnemende ‘waarschijnlijkheidsgraad’. Concreet zal elke mogelijke oplossing bestaan uit een set van elementen die een technologisch coherent geheel vormen naast een samenhang van specificaties waaraan de distributienetbeheerder zal moeten beantwoorden.
Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de technische en economische aspecten (zoals de vereisten qua knowhow als de mogelijke hiaten inzake beschikbare technologie), maar evengoed voor de maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld de acceptatie door de burger/consument, de kostentoewijzing voor het leveren van deze energiediensten en de problematiek van  technologische uitsluiting en/of nieuwe energiearmoede).


Projectverantwoordelijke: Donaat Cosaert

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster