english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen (2005)

 

Pesten is een maatschappelijk fenomeen. Doordat informatie- en communicatietechnologie steeds verder doordringen in de samenleving, wordt nu ook elektronisch gepest. Iemand verspreidt valse geruchten via sms'jes, of start een anonieme scheldpartij per e-mail. Sommige cyberpesters maken zelfs heuse websites om anderen te bekladden of lastig te vallen. Op vraag van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement (art. 87 bis van het Reglement van het Vlaams Parlement) lanceerde het viWTA een verkennend onderzoek rond cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen. Het project omvatte een literatuurstudie en een grootschalige bevraging bij Vlaamse jongeren

Ook in 2009 leeft deze vraag nog steeds bij het Vlaams Parlement. In de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel  werd op 3 februari door de heer Hans Schoofs een vraag gesteld over de stand van zaken in verband met cyberpesten in jeugd -en sportverenigingen.

In de plenaire vergadering van 11 februari 2009 werd door Else De Wachter hierover een vraag gesteld aan mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn. Er werd verwezen naar de aanbevelingen van het viWTA, nu IST.

Voor meer info: Robby Berloznik

Projectleider: Robby Deboelpaep

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster