english version
lettergrootte A A

Projecten
 

E-democratie voor Vlaanderen. Stand van

zaken. (2004)

 

Kortlopende verkennende studie over de definitie, omschrijving en stand van zaken van e-democratie, als onderdeel van e-governance. Nadruk op de stand van zaken in Vlaanderen. Voornaamste doel waren kennisopbouw en afbakening van het onderwerp.
De controverse rond e-democratie wordt gesitueerd in de ruimere context van de door een aantal waarnemers vastgestelde ‘crisis’ van de representatieve democratie en de ‘kloof’ tussen burger en politiek. De discussie rond e-democratie is in grote mate gericht op het dichten van die kloof en is dan ook te verruimen tot de discussie rond participatie in het politieke proces. E-democratie moet geplaatst worden in de ruimere context van e-governance en wordt vaak in een adem genoemd met e-government. Alhoewel die twee begrippen een band hebben en een aantal overlappende elementen bevatten, mag men ze niet verwarren. De finaliteit is verschillend: e-government is in grote mate gericht op efficiëntie en kostenreductie, e-democratie daarentegen op meer effectiviteit, consultatie en participatie in het beleid.


Projectleider: Robby Deboelpaep en Stef Steyaert

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster