english version
lettergrootte A A

Projecten
 

E-democratie in Vlaanderen, stakeholderanalyse (2005)

 

In 2004 heeft het viWTA een verkennende studie over e-democratie uitgevoerd. Daaruit bleek dat de meeste waarnemers e-democratie situeren in een context van de ‘crisis van de representatieve democratie’ en de ‘kloof tussen burgers en politiek’. E-democratie zou volgens veel auteurs deze problemen mee kunnen verhelpen.
De ervaring met en het onderzoek naar e-democratie zijn in Vlaanderen echter beperkt. Een van de voornaamste onderzoeksbevindingen uit de verkennende studie is de vraag hoe het Vlaamse middenveld tegenover e-democratie staat. De verkennende studie uit het vermoeden dat e-democratische processen weinig kans op slagen hebben als ze lijnrecht ingaan tegen de belangen van het middenveld.
Het viWTA heeft in dit vervolgproject de vraagstelling uitgebreid tot de belanghebbenden (‘stakeholders’) van participatieve democratie en e-democratie in het bijzonder. Naast het middenveld, wordt ook gepeild bij de (niet-georganiseerde) burger, pers en media en bij politici (politieke partijen) .Projectleiders: Robby Deboelpaep en Stef Steyaert

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster