english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Stand van zaken e-gezondheidszorg in Vlaanderen. (2004)

 

Voorstudie van maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot e-health in Vlaanderen.
E-gezondheidszorg is een containerbegrip dat ruwweg in drie categorieën kan worden opgedeeld: e-zorg (concrete zorgverlening aan en behandeling van patiënten), e-zorgondersteuning (logistieke en organisatorische ondersteuning) en e-volksgezondheid (ter beschikking stellen van gezondheidsinformatie). Zowel op Vlaams, nationaal als op Europees vlak is de interesse voor e-gezondheidszorg de laatste jaren sterk toegenomen. Binnen Europa past dit binnen de Lissabon-strategie (zie onder meer het elektronisch ziekteverzekeringbewijs en de uitwisselingsnetwerken).
Op Vlaams niveau bouwt men, binnen e-government, aan concrete toepassingen: de elektronische inschrijving bij het Vlaams Fonds, een laagdrempelige portaalsite van Kind en Gezin, het elektronisch coördinatiepunt voor kinderopvang, de vaccinatiedatabank.

Projectleider: Stef Steyaert.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster