english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Een prik voor het leven.

Vaccinatie: de discussie (2007-2008)

 

Vaccinatie is geen onbesproken thema. Recent was er persaandacht rond de vraag in hoeverre ouders keuzevrijheid hebben om hun kind al dan niet te laten vaccineren. Ook rond de manier waarop informatiecampagnes worden georganiseerd, werd er flink gedebatteerd. Het Instituut Samenleving en Technologie wil vanuit haar informatiefunctie naar het Vlaams Parlement inspelen op de huidige maatschappelijke discussies rond het thema vaccinatie en deze in een ruimere context plaatsen.
Hiervoor nam het Instituut de internationale literatuur onder de loep en interviewde ook een aantal vooraanstaande deskundigen, zowel experts uit de beleidscontext, sociologen als deskundigen met een industriële of onderzoeksachtergrond. De conclusies van deze studie en interviews vindt u hier in het dossier ’Een prik voor het leven’.

Projectverantwoordelijke: Els Van den Cruyce

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster