english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Focus op mobiliteit en energiegebruik bij huishoudens (2005)

 

De motivatie van personen om een verplaatsing te maken en een bepaald vervoermiddel te kiezen vormen de rode draad doorheen dit onderzoek. Afhankelijk van het motief van de verplaatsing (werken, winkelen, vakantie, recreatie) wegen bepaalde determinanten (vb. kostprijs, tijd, veiligheid) zwaarder door dan andere. Aan verschillende motieven van verplaatsing hangt een bepaald (gewoonte-) gedrag. Door de determinanten voor elk type van verplaatsing te achterhalen kan de overheid effectiever inspelen op de problematiek van het hoge energiegebruik door personenvervoer.
Dit project kan een inzicht geven in de factoren die bepalen welke mobiliteitsbehoeften de Vlaamse huishoudens hebben en hoe ze daaraan voldoen. Dat inzicht kan worden vertaald in een ander beleid. Daarvoor zal immers de medewerking van het brede publiek nodig zijn.


Projecverantwoordelijke: Donaat Cosaert en Stef Steyaert

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster