english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Kernenergie en maatschappelijk debat (2003)

 

Deze studie geeft een overzicht van het maatschappelijke debat en de besluitvorming in België over kernenergie, in een Europese context. De historische analyse is opgedeeld in vier grote perioden: ‘de prehistorie’ (de vroege keuze voor een nucleair programma in België, 1945-1970), de jaren ’70, de jaren ’80 en de jaren ’90 tot 2003, het moment waarop beslist werd om op termijn uit de kernenergie te stappen.
Kernenergie, voor of tegen? Deze vraag houdt het grote publiek, deskundigen, maatschappelijke groepen en de politiek al tientallen jaren in de ban. De beginjaren van de nucleaire geschiedenis in België waren nochtans gekenmerkt door een groot en breed gedeeld optimisme over de energiemogelijkheden van deze technologie. Vooruitgang betekende immers economische groei en economische groei vroeg steeds meer energie. Kernenergie paste perfect in dit plaatje: was deze energiebron immers niet ‘veilig, proper, goedkoop en nagenoeg onuitputbaar?’ Maar gaandeweg doken problemen op en groeide verzet. Het rapport ‘Kernenergie en Maatschappelijk debat’ omvat in de eerste plaats resultaten van een archief- en literatuurstudie. Ze werd aangevuld met interviews met sleutelfiguren. Het rapport tracht het maatschappelijke debat en de controverse over kernenergie te situeren t.o.v. belangrijke gebeurtenissen of ‘scharnierpunten’, bijvoorbeeld de impact van het ongeval in Tsjernobyl op het Belgische kernenergiebeleid. Het geconstrueerde historische verhaal besteedt aandacht aan de rol van belangengroepen, NGO’s, de overheid, deskundigen en andere betrokkenen. Het rapport bevat een ruime bijlage met synthesen van de interviews met mensen die een sleutelrol hebben gespeeld. Omdat vragen over de financiering van de nucleaire sector met publiek geld een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk debat, is een overzicht opgenomen van de financiering van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN), sinds zijn oprichting. Dit overzicht geeft een eerste idee van de wijze van financiering van de sector, maar kon nog niet aangevuld worden met andere financiële stromen.

Projectleider: Donaat Cosaert

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster