english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Het project ‘het menselijk brein ter

discussie’ (2004)

Meeting of Minds. European Citizens Deliberation on Brain Sciences


Het Meeting of Minds-project was een intensief participatief project waarin Europese burgers en experts samen nadachten over de impact van de hersenwetenschappen op ons leven. De centrale vraag luidde: ‘Hoe zullen we de nieuw verworven kennis over onze hersenen gebruiken’. De algehele coördinatie van het project was in handen van de Koning Boudewijnstichting, die ook het initiatief tot het project heeft genomen. Verder werkten er 11 partners uit 9 Europese landen aan mee. Het project had zowel een Vlaamse als een Europese dimensie: van april 2005 tot januari 2006 hebben drie Vlaamse (met een groep van 14 burgers) en twee Europese bijeenkomsten (met een groep van 126 burgers) plaatsgevonden.
In april 2006 vond in het Vlaams Parlement nog een Vlaams stakeholdersforum plaats op basis van zowel het Vlaams als het Europees eindrapport. In oktober 2006 overhandigde het viWTA een advies aan het Vlaams Parlement, gebaseerd op de conclusies van het project. Dit advies werd op dinsdag 6 maart 2007 in het Vlaams Parlement besproken.


Projectleiders: Stef Steyaert en Willy Weyns

Projectmedewerkers: Els Van den Cruyce
link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster