english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Platteland met toekomst (2005)

 

Het platteland zit in een overgangsfase. ‘Platteland met toekomst’ is een toekomstverkennend project rond plattelandsontwikkeling en plattelandsbeleid. Het doel was samen met de belangrijkste betrokken de parameters te ontdekken die op deze ontwikkeling een invloed hebben. In een eerste fase werd de haalbaarheid nagegaan van een digitaal simulatiemodel om de effecten van beleidsbeslissingen op het platteland aanschouwelijk te maken.  


Projectverantwoordelijke: Willy Weyns

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster