english version
lettergrootte A A

Projecten
 

NANO NU: TECHNOLOGIEFESTIVAL

 

Het nanotechnologiefestival was een breed, vrij en makkelijk toegankelijke activiteit rond nanowetenchap en nanotechnologie.  De primaire doelstelling van het festival was een basis leggen voor een open en constructief maatschappelijk debat over aandachtspunten i.v.m. nanotechnologie. Veelal zijn die vraagstukken complex, controversieel en multidimensioneel. Dit project verliep in nauwe samenwerking met alle Vlaamse universiteiten, Technopolis, de Vlaamse onderzoeksinstellingen IMEC, VIB en VITO en Vlaamse bedrijven (o.a. Innogenetics, Agfa-Gevaert, Bekaert, Umicore).De keuze voor nanotechnologie als thema vloeit voort uit eerdere onderzoeksprojecten van het Instituut (Nanotechnologie in Kaart) die duidelijk aantoonden dat het maatschappelijk debat over nanotechnologie in Vlaanderen een stevige impuls kon gebruiken.  


Uiteindelijk werd Nano Nu – op 8, 9 en 10 november 2007, bezocht door meer dan 3.000 mensen. Het volledige programma kan nog tot einde 2008 geraadpleegd worden op www.nanonu.be . Hier vindt men ook een korte documentaire over het festival, een fotoboek, de werken van de winnende laureaten van de amateurkunstenwedstrijd en de essaywedstrijd voor leerlingen van de derde graad.  In een notendop bracht Nano Nu een expo met fascinerende experimenten en wetenschappelijke inzichten, maar ook nanoproducten die nu reeds op de markt zijn.  Er was film en toneel, telkens met geleide nabespreking en interactieve workshops.  Een professionele kunsttentoonstelling - ingericht door het MuHKA - toonde werken van Vlaamse kunstenaars die zich lieten inspireren door de wereld op nanoschaal.  Verder waren er lezingen, academische lessen en debatten, interviews en gesprekken met en tussen wetenschappers maar ook met het publiek, heel intiem of in grote groepen.  Nano Nu bood een mooie momentopname van wat er in Vlaanderen leeft rond nanowetenschap en nanotechnologie en droeg werkelijk bij tot het stimuleren van het maatschappelijk debat in Vlaanderen op dit vlak..  


Projectverantwoordelijken: Stef Steyaert en Els Van den Cruyce

Website:

http://www.samenlevingentechnologie.be/nanonu/ ( link)

 

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster