english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Stamceltechnologie (2006)

 

Stamceltechnologie is een vaak weerkerend onderwerp in het maatschappelijke debat en dus ook in politieke en beleidsdiscussies. Eveneens in het Vlaams Parlement. Toch stellen we vast dat er nog steeds veel onduidelijkheid heerst over stamceltechnologie. Wat zijn stamcellen precies?  Waar komen ze vandaan?  Wat zijn de mogelijke medische toepassingen?  Wat is nu precies therapeutisch klonen?  Heel veel vragen waar niet altijd een even duidelijk, soms zelfs een fout, antwoord op wordt gegeven.

De ambitie van het project ‘Stamceltechnologie’ bestaat uit het opstellen van een dossier om Vlaamse Parlementsleden op de hoogte te brengen van het (mogelijk) belang van stamcellen in de geneeskunde en om discussies hierover in het parlement te ondersteunen

Projectverantwoordelijke: Stef Steyaert

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster