english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Technology assessment, duurzame

ontwikkeling en ethiek (2004)

 

Deze studie is een verkenning van de onderlinge verhoudingen van drie perspectieven en praktijken. Ze speurt naar mogelijkheden om de methodologie van het parlementaire technologische aspectenonderzoek op een gestructureerde wijze te verrijken met als invalshoeken duurzame ontwikkeling en de ethiek.
Ethiek komt zowel bij het brede publiek als bij de politici meer en meer in de belangstelling. Tijdens het eerste publieksforum van het viWTA over genetisch gemanipuleerde organismen in de voeding, was het gemis aan een kader om de ethische dimensie in te vullen duidelijk voelbaar. Zowel in het technologische aspectenonderzoek als in de duurzame ontwikkeling is de ethische dimensie ontegensprekelijk aanwezig, maar dan wel impliciet. Daarom werd beslist te onderzoeken of een ethische toetsing de methodologie van het parlementaire technologische aspectenonderzoek zou kunnen verrijken. Als dit zou lukken, dan zou het viWTA bij de volgende participatieve processen zijn instrumentarium gaandeweg kunnen verrijken met een ethisch toetsingskader, waardoor de ethische dimensie duidelijker en systematischer tot haar recht zou komen.


Projectleider: Willy Weyns


 

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster