english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Aanbeveling: Onderzoek in Onderwijs (2007)

 

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het project ‘De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk in Vlaanderen’. Dit onderzoek verkent de‘beruchte’ kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk in Vlaanderen en laat zien wat werkt en wat niet werkt in de onderwijspraktijk. Ten tweede wordt een pleidooi gevoerd voor meer constructiegericht- of ontwikkelingsgericht onderzoek. Dit is onderzoek waarin onderzoekers en practici nauw samenwerken aan het in opeenvolgende cycli ontwikkelen en onderzoeken van onderwijsleersituaties. Dit levert niet alleen onderwijskundige wetenschappelijke kennis op, maar draagt ook bij tot praktijkverandering en -verbetering.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster