english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Werkdocument Rekeningrijden

Op 9 juli 2010 stelde de voorzitter van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken aan het IST de vraag een toelichting te geven aan de Commissie over de actuele stand van zaken m.b.t. het onderwerp rekeningrijden/kilometerbeprijzing in Vlaanderen en elders in Europa. Hierbij zou een overzicht moeten gegeven worden van de beleidsmatige, technologische en maatschappelijke (het draagvlak bij de
burger) aspecten.

Deze nota vormt de informatieve basis voor deze toelichting en kan dan ook niet losstaande van deze uiteenzetting gezien worden. Deze nota heeft daarom de vorm van een werkdocument. Het geeft een overzicht en – hopelijk – een inzicht in de complexiteit en de verwevenheid van de technologische, maatschappelijke en beleidsmatige aspecten die van belang zullen zijn om in Vlaanderen rekeningrijden in te voeren en op termijn uit te bouwen. Het is geen studie die op een omvattende en volledige manier
de economische, ecologische en sociale implicaties van de invoering van het rekeningrijden in kaart brengt.

Dit werkdocument geeft een overzicht van de informatie die bijeengebracht werd op een relatief korte periode tijdens de zomermaanden van 2010. Hiervoor werden een aantal Vlaamse deskundigen diepgaand geïnterviewd, informatieve contacten gelegd met betrokkenen uit diverse maatschappelijke en economische instellingen en organisaties en werden binnenlandse en buitenlandse schriftelijke bronnen geraadpleegd.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster