english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Bevraging en debat over nanotechnologie

 

Overzichtstudie van wat Nanotechnologie betekent en te bieden heeft.

De mening van Vlaamse nanowetenschappers en technologen over de toekomst van nanotechnologie

Het viWTA peilde naar de toekomstverwachtingen van de Vlaamse nanowetenschappers en –technologen. Zij formuleren de vraag naar een Vlaamse overheidsvisie op de ontwikkeling van de nanotechnologie. Die is belangrijk om gelijke tred te houden met de andere landen binnen het Vlaamse onderzoekslandschap. Rekening houdend met de behoeften en ambities van Vlaamse bedrijven, dienen prioriteiten en concrete actiepunten opgesteld te worden. Weloverwogen investeren in de nanotechnologie biedt kansen op meer duurzaamheid, economische welvaart en levenskwaliteit.

De nanotechnologie bevindt zich in een vroege fase van ontwikkeling. Dat biedt kansen om maatschappelijke controverses als die rond genetisch gewijzigde organismen, te vermijden. Heel wat deskundigen in de nanowetenschap zijn dan ook voorstander om het brede publiek te informeren over de mogelijkheden én de onzekerheden in dit domein. De overheid kan, in samenspraak met de wetenschappelijke wereld, zorgen voor objectieve en volledige informatie. Sommigen willen de burger niet enkel informeren, maar hem ook inspraak geven, om te komen tot maatschappelijk gedragen producten. Zij benadrukken dat een dergelijk maatschappelijk debat moet gaan over concrete toepassingen, en enkel kan slagen als nanowetenschappers en politici hierin een zichtbare rol willen opnemen en vervullen.

Projectverantwoordelijke: Stef Steyaert

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster