english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Drie uitdagingen voor het innovatiebeleid in

vlaanderen

 

Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) is een autonome instelling binnen het Vlaams Parlement. De kerntaak van  het viWTA is de maatschappelijke aspecten te onderzoeken van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze samenleving en daarover bij het Vlaams Parlement advies uit te brengen om te komen tot een transparant maatschappelijk debat en tot een beter onderbouwd besluitvormingsproces.

Een van de basisvoorwaarden om een de debat te kunnen voeren is de versterking van de rol van het technologisch aspectenonderzoek (TA)  in het Vlaamse innovatiebeleid, waardoor de maatschappelijke dimensies van dit debat verhelderd kunnen worden. In opdracht van  het viWTA heeft Prof. Dr. Lieve Goorden (STEM, Universiteit Antwerpen) daarover het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met een aantal verantwoordelijken die in hun dagelijkse praktijk mee vorm geven aan het onderzoeks- en technologiebeleid in grote bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en bij overheden in Vlaanderen. Tijdens deze gesprekken ging de aandacht hoofdzakelijk naar hun visie en verwachtingen ten aanzien van het Vlaamse innovatiebeleid. De volgende actoren namen deel aan deze gesprekken:

An Van de Vel (Agoria), Dirk Van Dyck (UA), Gilbert Declerck (IMEC), Guido Vermeylen (Umicore), Jan Cornelis (VUB), Jan Kretzschmar, (VITO), Jan Larosse (IWT), Jan Synave (Bekaert), Jo Bury (VIB), Johan Van Helleputte (IMEC), Koen Debackere (KULeuven), Luc Kupers (Ugent), Paul Zeeuwts (IWT), René Custers (VIB), Roger Bouillon (KULeuven), Thierry Van Landegem (Alacatel) en Veerle Loreis (AWI).

De neerslag van deze gesprekken werd gebundeld in het onderzoeksrapport “Innovatiebeleid en technology assessment in Vlaanderen”. Prof. Dr. Lieve Goorden tekende voor de redactie.

Deze tekst gaat meer specifiek in op de uitdagingen waar Vlaanderen de komende jaren voor staat wil het zijn rol in wetenschap en technologie blijven spelen in het Europa van de 21ste eeuw.

Uit de gesprekken bleek dat de actoren het eens waren over drie grote uitdagingen:

1. de nood aan een visie en het formuleren van maatschappelijke behoeften;
2. het belang van verankering van knowhow via innovatienetwerken;
3. de noodzaak van een breed maatschappelijk draagvlak voor een krachtig innovatiebeleid.

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster