english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Toekomstverkenning energiesystemen - Vlaanderen 2050

 

Het meerjarenproject onderzocht welk energiesysteem Vlaanderen over zowat vijftig jaar kan hebben en hoe we het ‘bij voorkeur gewenste’ energiesysteem kunnen realiseren. Hierbij is afwisselend een beroep gedaan op burgerpanels en een groep expert/stakeholder-bevraging. Van de experts en stakeholders wordt eveneens verwacht dat ze het pad aanwijzen om tot dat bij voorkeur gewenste toekomstige energiesysteem te komen. Let wel, sommige van deze keuzen moeten reeds op korte termijn gebeuren.

Het project ‘toekomstverkenning energiesystemen’ heeft betrekking op een complex maatschappelijk transformatieproces van lange duur. Het voorwerp van verkenning is complex omdat het enerzijds over de toekomst gaat (het tijdsbestek van een generatie) en anderzijds om een ingewikkeld systeem dat onderhevig is aan talrijke onderling verweven factoren. De oefening beperkte zich niet tot de energiehuishouding maar omvat eveneens elementen van een toekomstige samenleving in een geglobaliseerde wereld.

De resultaten van dit project zullen bijdragen tot een breed gedragen visievorming. Dit project wil denkpistes aanreiken voor een energiedebat op lange termijn. Daarbij wordt rekening gehouden met diverse onzekerheden rond energievoorziening, ecologische draagkracht en maatschappelijk draagvlak.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster