english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Rol Van Fossiele bronnen

 

Deze studie focuste in eerste instantie op de obstakels die inherent zijn aan het schatten van de periode dat fossiele bronnen of uranium beschikbaar zullen zijn.
Een belangrijke vraag daarbij is of een energiebron ontginbaar is. Het antwoord op die vraag wordt in sterke mate bepaald door de beschikbare technologie maar ook andere elementen: economische motieven (lage marktprijs voor uranium), geopolitieke overwegingen (om in bepaalde gebieden net niet te prospecteren), moeizame onderhandelingen tussen partijen (de eigenaar, die noch de kennis noch de middelen heeft voor de exploitatie, wordt geconfronteerd met machtige ontginningsbedrijven die liefst op hun voorwaarden exploiteren).

Onder 'normale' marktomstandigheden, volgt prijsvorming uit een evenwicht tussen vraag en aanbod. Maar de energiemarkt voldoet vaak niet aan de voorwaarden uit de economische theorie: vooreerst heeft niet iedereen toegang tot alle informatie en wellicht is er zelfs sprake van desinformatie. Daarnaast zijn niet alle marktspelers verdeeld over een grote groep aanbieders en afnemers. Vooral aan de aanbodzijde zijn er sterke concentraties. Ondoorzichtiger is de impact van economische en/of technologische clustervorming.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster