english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Hersenwetenschappen (2006)

 

Het menselijk brein ter discussie

Het Meeting of Minds-project was een intensief participatief project waarin Europese burgers en experten op het vlak van hersenwetenschappen samen nadachten over de centrale vraag ‘Hoe zullen we de nieuw verworven kennis over onze hersenen gebruiken’. De algehele coördinatie van het project was in handen van de Koning Boudewijnstichting, die ook het initiatief tot het project heeft genomen. Verder werkten er 11 partners uit 9 Europese landen aan mee.

Het project had zowel een Vlaamse als een Europese dimensie: van april 2005 tot januari 2006 hebben drie Vlaamse (met een groep van 14 burgers) en twee Europese bijeenkomsten (met een groep van 126 burgers) plaats gevonden. Tijdens de eerste Europese conventie hebben de burgers, op basis van een eerste verkenning op nationaal vlak, visies en ideeën uitgewisseld. Zo kwamen ze tot een afbakening van zes centrale thema’s: 1) regulering & controle, 2) normaliteit & diversiteit, 3) publieksinformatie, 4) druk vanuit economische belangen, 5) gelijke toegang tot behandeling, en 6) keuzevrijheid.

Deze zes thema’s vormden het vertrekpunt voor de nationale trajecten.  Veertien Vlaamse burgers werkten tijdens twee weekends in september en oktober 2005 aan een eigen Vlaams rapport met conclusies en adviezen betreffende de maatschappelijke aspecten van hersenwetenschappen.  Dit gebeurde niet alleen door onderlinge gedachtewisseling maar ook én vooral door dialoog met experten op het vlak van hersenwetenschappen.  Op donderdag 27 oktober werd dit eindrapport overhandigd aan Norbert De Batselier, de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Eind januari 2006 ontmoette het Vlaamse panel hun collega’s uit de 8 andere Europese landen.  Gedurende 3 dagen wisselden ze ideeën en opinies uit.  Dit werk resulteerde in een Europees eindrapport dat op maandag 23 januari in het Europees Parlement werd overhandigd aan Europese beleidsmakers (o.a. Philippe Busquin en Octavi Quintana Trias, directeur directoraat Health, DG Research).

Midden april 2006 organiseerde het viWTA een Vlaams stakeholdersforum waaraan vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en verenigingen die opkomen voor de belangen van familieleden, pharmaceutische industrie, artsengroeperingen, hersenonderzoekers en mutualiteiten aan deelnamen.  Zij kregen de gelegenheid om van mening te wisselen met het Vlaams burgerpanel over de aanbevelingen in zowel het Vlaams als het Europees eindrapport.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster