english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Blootstelling aan niet-ioniserende straling in huis (2007)

 

De motivatie van personen om een verplaatsing te maken en om een bepaald vervoermiddel te kiezen vormen de rode draad doorheen dit onderzoek. Afhankelijk van het motief van de verplaatsing (werken, winkelen, vakantie, recreatie) wegen bepaalde determinanten (vb. kostprijs, tijd, veiligheid) zwaarder door dan andere. Aan verschillende motieven van verplaatsing hangt een bepaald (gewoonte)gedrag. Door de determinanten van elk type van verplaatsing te achterhalen kan de overheid effectiever inspelen op de problematiek van het hoge energiegebruik door personenvervoer.
Dit project kan een inzicht geven in de factoren die bepalen welke mobiliteitsbehoeften de Vlaamse huishoudens hebben en hoe ze daaraan voldoen. Dat inzicht kan worden vertaald in een ander beleid. Daarvoor zal immers de medewerking van het brede publiek nodig zijn.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster