english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen (2006)

 

Op vraag van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement heeft het viWTA in 2005 een verkennend onderzoek rond cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen laten uitvoeren door een onderzoeksploeg van de Universiteit Antwerpen. Op basis van een toevalsteekproef vulden 616 jongeren van het basisonderwijs en 1416 jongeren uit het secundair onderwijs een vragenlijst in. De resultaten van de bevraging, een literatuurstudie en de besluiten zijn te vinden in het uigebreide rapport.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster