english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk in Vlaanderen (2006)

 

In welke mate dringen inzichten vanuit het onderwijskundig en pedagogisch onderzoek door tot op de werkvloer en slagen ze erin de organisatie van en aanpak in klas- en schoolsituaties te vernieuwen en te verbeteren. Dit is de centrale vraagstelling van het viWTA-onderzoeksproject 'Vernieuwing in het Vlaamse leerplichtonderwijs'. Achterliggend was de - in heel wat studies aangetoonde - vaststelling dat het leerplichtonderwijs in Vlaanderen niet echt 'vernieuwt'. De doelstelling van dit kortlopend en beschrijvend onderzoek was op zoek te gaan naar mogelijke oorzaken om zodoende het maatschappelijk debat over dit thema te stimuleren.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster