english version
lettergrootte A A

Activiteiten
 

Staten-Generaal

"Stimuleringsplan exacte wetenschappen

en techniek"

26 april, Vlaams Parlement

 

Waarom studeren zo weinig jongeren af in de wetenschappelijke en technische richtingen? Dit thema is de afgelopen jaren regelmatig aan bod gekomen in de bevoegde commissies binnen het Vlaams Parlement. 

Op 7 juli 2011 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goedgekeurd waarbij het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering vraagt om zo spoedig mogelijk een integraal actieplan betreffende exacte wetenschappen en techniek op te zetten, waarbij de politiek, over beleidsdomeinen en partijgrenzen heen, de handen in elkaar moet slaan en door middel van een omvattend actieplan een pact moet afsluiten met het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

Het antwoord op deze vraag van het Vlaams Parlement werd het “Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (2012 – 2020)."   (+bijlage)
Dit plan werd opgesteld door de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming, Werk en Sociale Economie en Economie, Wetenschap en Innovatie.

Als volgende stap organiseerde het IST in opdracht van het Vlaams Parlement op 26 april 2012 een Staten-Generaal “Stimuleringsplan exacte wetenschappen en techniek”.  De doelstelling was om alle betrokken actoren samen te brengen en een draagvlak te creëren voor een nieuwe aanpak die grenzen tussen beleidsdomeinen en sectoren overschrijdt.

Er werd een stand-van-zaken gegeven omtrent het huidige actieplan “Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2011-2020”, het beleidsplan Wetenschapscommunicatie en het lopend onderzoek omtrent dit thema.  Vervolgens werd via discussiegroepen een platform geboden aan alle deelnemers waar zij hun mening konden geven omtrent de problematiek en het actieplan. (zie abstracts en handouts).

Het verslag van het evenement omvat een samenvatting van alle presentaties en een bundeling van de argumenten die door de deelnemers werden aangebracht tijdens de discussiegroepen. Dit verslag werd verspreid naar alle deelnemers, de betrokken ministers en koepelorganisaties en de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

In het najaar zal een vertegenwoordiging van het platform uitgenodigd worden door de betrokken commissies(s) van het Vlaams Parlement om tijdens een hoorzitting het verdere traject van het actieplan te bespreken en op te volgen.


Meer informatie:


Programma

Informatie Infostanden

Abstracts presentaties

Handouts presentaties

Verslag

Locatie
De Staten-Generaal gaat door op donderdag 26 april 2012 van 13u00 tot 17u30 in de zaal De Schelp van het Vlaams Parlement, ingang via de Hertogsstraat 6!

Registratie
Deelname aan de Staten Generaal kan enkel op uitnodiging, inschrijven is niet meer mogelijk. De uiterste datum van inschrijving was maandag 16 april.

 

Contact:

Koen Van den Heuvel,
voorzitter Staten-Generaal W&T, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Tel: 0476 74 99 57

Robby Berloznik, directeur IST
Katrien D'haeseleer, projectleider IST
Tel: 02 552 40 50

 

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster