english version
lettergrootte A A

Instituut Samenleving en technologie
 


Auteursrecht

© Instituut Samenleving en Technologie (IST), 2009

Het IST geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Vanuit de doelstelling van de transparantie van onze werking, proberen we zoveel mogelijk documenten beschikbaar te stellen. om auteursrechterlijke redenen maar ook omwille van de bruikbaarheid voor iedereen, kozen we voor pdf-bestanden die u kan raadplegen via de gratis 'Acrobat reader' software op https://www.acrobat.com

Privacy-clausule

Het IST is een autonome instelling verbonden aan het Vlaams Parlement en net zoals het Vlaams Parlement proberen wij u zoveel mogelijk zelf de controle te geven over het beheer van uw persoonlijke informatie. In het algemeen kan onze website worden bezocht zonder dat daartoe persoonsgegevens moeten worden vrijgegeven. Bovendien wordt er te allen tijde op gelet dat de wetten betreffende de bescherming van het privéleven en het telecommunicatiegeheim worden gerespecteerd.

Cookies

In deze website wordt Javatechnologie gebruikt, o.m. om de resultaten van een opzoeking op tabbladen weer te kunnen geven. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van zogenaamde "cookies": kleine tekstbestandjes waarin bepaalde gegevens over een gebruiker van de website worden opgeslagen. De cookies die worden gebruikt zijn sessie-cookies, dat wil zeggen dat ze worden bijgehouden tot het einde van uw opzoeksessie op de website. De informatie in die cookies is beperkt tot gegevens over uw browser en/of de opzoekingen die u verricht. Ze wordt onder andere gebruikt om terug te keren naar vorige schermen met maximaal behoud van informatie.

Individuele gegevens worden in geen enkel geval opgeslagen of doorgestuurd, alleen de aard en de inhoud van wat u opzoekt en uw ip-adres worden naar het Vlaams Parlement gestuurd.

Het Vlaams Parlement verwerkt die gegevens uitsluitend voor:

  • het maken van statistieken over het gebruik van de website en de webpagina's;
  • het detecteren van fouten bij opzoekingen, met als enig doel de verwerkingen in de website zelf te verbeteren.

Alle gegevens worden dus samengevoegd tot anonieme statistieken of logboeken, en in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Na verwerking worden de gegevens vernietigd. De gegevens worden niet doorgegeven aan instanties buiten het Vlaams Parlement.

Vragen, reacties en bestellingen

Vragen en reacties

Rechtstreekse vragen aan medewerkers van het IST kan door een e-mail sturen naar ist@vlaamsparlement.be of te bellen naar 02 552 40 50

Bestellingen

Infomateriaal en publicaties kan ofwel gedownload worden, ofwel aan u worden toegestuurd. Bestellingen kunnen per e-mail, via ist@vlaamsparlement.be.

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw e-mailadres en andere gegevens worden alleen verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze verkregen werden, en niet opgenomen en bewaard in een mailinglist.

 

Uw recht op verwijdering, inzage en rechtzetting

Overeenkomstig de Privacywet beschikt u ook over het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Dat kan gratis en op eenvoudig verzoek.

U kunt voor dit verzoek, net als voor andere vragen, opmerkingen of klachten terecht bij onze communicatieverantwoordelijke, Lieve Van Damme, IST, Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel, e-mail ist@vlaamsparlement.be, tel 02 552 4049.

Disclaimer e-mail IST

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster
AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites