english version
lettergrootte A A

Activiteiten
 

Biobrandstoffen

 

Vandaag bevindt onze maatschappij zich aan het begin van de overgang van een fossielgebaseerde economie naar een biogebaseerde economie, of een economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, die in bioraffinaderijen worden omgezet tot chemische stoffen, materialen en energie. Omdat de fossiele voorraden eindig zijn, pleiten velen voor een omschakeling naar een economie gebaseerd op biologische grondstoffen. Uit het oogpunt van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid biedt een biogebaseerde economie toekomstperspectieven. Toch worden er ook kanttekeningen geplaatst bij het duurzaamheidsaspect. Het IST wil een toegankelijk dossier aanmaken rond deze problematiek en zal zich baseren op talrijke publicaties uit België en internationaal beschikbaar materiaal. Het dossier en de aanbevelingen gebaseerd op deze studie worden verwacht mei-juni 2009

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster