english version
lettergrootte A A

Activiteiten
 

Energie nu. En morgen?

12 december 2008 | 9.30u - 16.30u

Eind 2003 ging het viWTA-Samenleving en technologie van start met het programma "Energie & Klimaat: debat in Vlaanderen". Na onderzoek rond hernieuwbare energie, kernenergie en maatschappelijk debat, huishoudelijk energiegebruik en verschillende andere thema's werd ook een toekomstverkenning georganiseerd met burger- en expertenpanels rond het toekomstig energiesysteem in Vlaanderen anno 2050. Het viWTA vijfjarenprogramma resulteerde in een waaier aan relevante beleidsaanbevelingen die gebundeld werden in het discussiedossier  "Energie Nu. En morgen?". Dit dossier werd op voorhand bezorgd aan alle deelnemers van de studiedag.


Reflectiedag 12 december 2008:

Op deze dag werd dit discussiedossier voorgelegd aan alle betrokken actoren, zowel beleidsmakers als deskundigen uit onderzoeksinstellingen, ngo's en industrie. Deze reflectiedag over het toekomstig energiesysteem werd georganiseerd rond drie thema's: internationaal beleid, energie & ruimtelijke ordening en energie & energievoorzienings-zekerheid. Het resultaat van deze studiedag zal bijdragen tot het formuleren van de beleidsaanbevelingen van het IST.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster