english version
lettergrootte A A

Activiteiten
 

'Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer'

30 maart 2009 | 12.00u - 16.30u, De Schelp, Vlaams Parlement.
 
Met ‘Vlaanderen in Actie’ wil de Vlaamse overheid onze regio in de top 5 van de Europese regio’s plaatsen tegen 2020. Een van de peilers van dit plan is “het Groen stedengewest”. De kwaliteit van onze leefomgeving behouden of verbeteren, wordt een van de grote uitdagingen voor de komende tien jaar. Dat zal nauw samenhangen met het zoeken naar oplossingen voor het gebruik van o.a. hernieuwbare energie en een milieuvriendelijk vervoer. Nadenken over een intelligent elektriciteitsnetwerk neemt een markante plaats in binnen dit initiatief van de Vlaamse overheid.

Het IST (Instituut Samenleving en Technologie, het vroegere viWTA) heeft vanuit deze aandacht voor intelligente energienetwerken opdracht gegeven tot een studie waarin de nieuwste technologische ontwikkelingen in de energiesector en het juridisch-technologisch beleidskader in kaart gebracht worden. De klemtoon van de studie ligt op het ontwikkelen van mogelijke beleidsvisies omtrent de lokale energievoorziening met een tijdshorizon van 10 jaar. 

Maandag 30 maart organiseert het IST een workshop waarin de krachtlijnen van het rapport voorgesteld worden. Met deze workshop wil het IST een bijdrage leveren in het debat over slimme energienetwerken en de maatschappelijke aspecten belichten. Daarom brengt het IST tijdens de workshop een aantal belangrijke spelers uit het middenveld samen om hun standpunten duidelijk aan bod te laten komen door presentaties, panelgesprekken en discussies.
  Het wetenschappelijk-technisch & juridisch eindrapport 'decentrale energievoorziening onder lokaal beheer' vindt u hier (pdf, nieuw venster)
 
Programma:

Workshop ‘decentrale energievoorziening onder lokaal beheer’, maandagnamiddag 30 maart 2009, zaal De Schelp, Vlaams Parlement, Hertogstraat 6 te 1000 Brussel.
(zie ook: https://www.vlaamsparlement.be/vp/contact/omgevingsplan.html).

- 12.00u – 12.45u: onthaal en een broodjeslunch in de zaal de Schelp

- 12.45u - 13.30u: inleiding door de projectleider Prof Johan Driesen (ELECTA) over de diverse scenario’s
 
- 13.30u - 15.45u: presentaties door o.a. Gery Vanlommel (INFRAX), Thierry Van Craenenbroeck (VREG), Peter Van Humbeeck (SERV), Gerrit Jan Schaeffer (VITO), Jan Declercq (TIS Generaties) Bram Claeys (BBL), …
 
- 16.00u – 17.00u: paneldebat met als moderator Guy Vekemans (VITO), en in het panel o.a. Jo Neyens (ODE-Vlaanderen), Wim Buelens (VEA), Bart Boesmans (LABORELEC), Mark Van den Bosch (VOKA) … en met inbreng van de aanwezigen

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster