english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. World Wide views: Burgers uit meer dan 40 landen spreken zich uit over klimaatverandering.
  2. Civisti: Het Vlaamse luik binnen een Europees project
  3. Nieuwe publicatie: Jaarverslag 2008

World Wide Views


World Wide Views (illustratie)Op 26 september 2009 lanceert World Wide Views (WWViews) de allereerste, heel de wereld omvattende democratische raadpleging, over de wereldwijde klimaatopwarming. WWViews stelt burgers van overal ter wereld in de gelegenheid om hun standpunt te bepalen en mede te delen omtrent de centrale kwesties in de klimaatonderhandelingen van de V.N., die plaatsvinden in december 2009 in Kopenhagen (COP15). De voornaamste doelstelling van WWViews is om een ruime groep van burgers van overal in de wereld de kans te geven om invloed uit te oefenen op het wereldwijde klimaatbeleid. Een overkoepelende doelstelling is ook om een baanbrekend precedent te scheppen, door te laten zien dat politieke besluitvormingsprocessen op wereldwijde schaal aan kwaliteit winnen, als ook gewone burgers hun bijdrage leveren. Het Instituut Samenleving & Technologie (IST) is de Vlaamse partner in dit project en organiseert op 26 september in het Vlaams Parlement de Vlaamse bevraging. De bevindingen uit alle deelnemende landen zullen diezelfde dag online vergeleken kunnen worden.
Momenteel zijn er al meer dan vijftig landen die meedoen. Daartoe behoren zowel grote landen als India en China als piepkleine eilanden, zoals Saint-Lucia en de Malediven, die sterk bedreigd worden door de stijgende zeespiegel. Per land of regio zullen honderd burgers gevraagd worden om mee te werken aan deze wereldwijde bevraging over klimaatverandering.

lees meer


Civisti


Civisti (illustratie)

Tijdens het weekend van 16-17 mei 2009 organiseerde het IST een discussieweekend met een Vlaams burgerpanel. Het thema was deze keer “Uw visie op de toekomst”. Samen met de professionele toekomstdenkers van Pantopicon, formuleerden de deelnemers niet enkel hun angsten, maar ook hun wensen en dromen voor de toekomst. De thema’s die ze erg belangrijk vonden waren onder meer vereenvoudiging van de overheidstructuren, aandacht voor de vergrijzing, drinkwater voor iedereen, een doordacht beleid omtrent werkgelegenheid en communicatie over de grenzen heen.

Dit initiatief maakt deel uit van een Europees project, getiteld CIVISTI. CIVISTI staat voor “Citizens visions on science, technology and innovation”, en is een project gefinancierd door de Europese Commissie. De deelnemende landen zijn Denemarken, Oostenrijk, Vlaanderen, Finland, Malta, Bulgarije en Hongarije. Ook in die landen verzamelt telkens een burgerpanel hun meningen en ideeën over de toekomst. De resultaten worden gebruikt als input voor de onderzoeksagenda van de Europese Commissie.

Lees meer: Civisti brochure "Blik op de toekomst" ( pdf, openen in nieuw venster)


Jaarverslag 2008


Het jaarverslag 2008 geeft een overzicht van de projecten, publicaties en activiteiten van de instelling het voorbije jaar. U kan hier al een kijkje nemen in de elektronische versie.
De gedrukte versie kan u gratis verkrijgen door een mailtje te sturen naar: ist@vlaamsparlement.be

lees meer


logo Vlaams Parlement