english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Impact van geluidshinder

op het welzijn in Vlaanderen


Gehoorschade bij jongeren ten gevolge van te luide muziek op festivals, controverse rond lawaaihinder bij kindercrèches of spelende kinderen, omgevingslawaai van vliegtuigen, … Geluidshinder krijgt versnipperd aandacht van media en beleidsmakers:
Het IST plaatst in dit onderzoek deze en andere cases van geluidshinder samen in een bredere context.

Het IST onderzochtt de impact van geluidshinder op leefmilieu en gezondheid van de mens in Vlaanderen, en de maatschappelijke controversen hierrond. Eerder deed het instituut dat rond GSM straling en fijn stof.

Het eindrapport en het bijhorende dossier beschrijven verschillende geluidsbronnen en diverse manieren van blootstelling. Het IST maakte een stand van zaken van het beleid en het onderzoek omtrent geluidshinder, zodat ook lacunes en aandachtspunten duidelijk worden.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster