english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Situering

 

Vlaamse overheden bepleiten al langer een doordachte inzet van ICT-toepasingen voor ouderen. De nadruk ligt daarbij vooral op mogelijke bijdragen in het kader van (gezondheids)zorg. ICT-toepassingen voor ouderen hoeven daartoe echter niet beperkt te blijven. De slogan ‘active ageing’ kan evengoed verwijzen naar een wens tot blijvende deelname aan het sociale, economische, culturele, spirituele, en politieke leven. Het project ICT in Wel en Wee verkent mogelijke ICT-toepassingen vanuit het ruimere perspectief: niet alleen in functie van (gezondheids)zorg, maar in functie van een optimalisering van de levenskwaliteit van oudere burgers.

Vlaamse ouderen zijn echter geen uniforme groep. Niet alleen kunnen hun behoeften sterk verschillen; ook opvattingen over geschikte manieren om aan gelijkaardige behoeften tegemoet te komen, kunnen ver uiteenlopen. Ook dat houdt dit IST-project in gedachten. Het stelt de vraag naar keuzevrijheid. Neem online bankieren: een ICT-kans, maar—wegens het geleidelijk wegvallen van alternatieven—ook een ICT-verplichting?

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster