english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Planning: 4 stappen


Het project bestond uit 4 stappen. In een eerste stap bracht het onderzoeksteam ICT-toepassingen en bijhorende toekomstbeelden in ‘kaart’. Welk soort ICT-toepassingen doen de ronde? Voor welke situaties zijn zij bedacht? Welk type oudere komt in de toekomstbeelden voor? Waar blijft de ‘kaart’ onontgonnen en waar verdringen de toepassingen elkaar?

In een tweede stap (voorjaar 2011) stelde het team een eerste inventaris van knelpunten op: welke redenen of oorzaken zien belangengroepen voor het feit dat vraag en aanbod van ICT-toepassingen niet altijd even goed op elkaar aansluiten?

In een derde stap (september 2011) werden verwachtingen en voorkeuren van (toekomstige) ouderen verkend. Hoe verschillend reageren ouderen op een selectie van mogelijke toekomstbeelden met verschillende ICT-toepassingen.

Als vierde en laatste stap werden de resultaten van de vorige stappen verwerkt tot een reeks aanbevelingen die het toekomstige debat en beleidskader in Vlaanderen rond ouderen en ICT kunnen helpen stofferen.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster