english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Hoever staan we ?

 

Het IST-project ‘ICT in Wel en Wee’ is half november 2010 van start gegaan. Het project is uitgevoerd door een team van de vakgroep Medische Sociologie (MeSo) van de Vrije Universiteit Brussel, onder leiding van prof. Mark Leys. De participatieve oefeningen in het proces worden in goede banen geleid door Michael Van Lieshout en Nicole Rijkens-Klomp van Pantopicon.

In de eerste fase (nov 2010 – maart 2011) bracht het onderzoeksteam de diversiteit binnen de groep ouderen in kaart, de diverse verwachtingen die er binnen die groep leven naar de toekomst toe, de verschillende ICT-toepassingen die in ontwikkeling zijn met het oog op verschillende levensdomeinen, en de kansen en knelpunten van (mogelijke) ICT-toepassingen. De inzichten verzameld in deze eerste fase vormden de basis voor de dialoog met stakeholders (maart-mei 2011).

Het onderzoeksteam werkte, op basis van de resultaten van de eerste twee stappen, vervolgens een aantal ‘toekomstbeelden’ uit: schetsen van mogelijke toekomstige situaties waarin ouderen al dan niet gebruik maken van ICT-toepassingen. Deze ‘toekomstbeelden’ vormden het uitgangspunt voor discussies met 3 panels van (toekomstige) ouderen: één in het seniorencentrum in Brussel, één in het dienstencentrum Ten Elsberge in Roeselare, en één in het woonzorgcentrum Triamant te Velm (Sint-Truiden) (juni-sept 2011).

In de laatste fase (okt 2011 – jan 2012) redigeerde het onderzoeksteam een wetenschappelijk rapport en een toegankelijk dossier.

De resultaten werden ter bespreking voorgelegd in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement (31 januari 2012) en tijdens een workshop op het congres Actief ouder worden en intergenerationele solidariteit (Vlaams Parlement, 20 april 2012).

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster