english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Stap 2: Stakeholderpanel

Een dialoog met stakeholders was de tweede stap in het IST-project ‘ICT in Wel en Wee’. Deze dialoog werd georganiseerd donderdag 26 mei 2011 van 9u30 tot 16u00 in het Vlaams Parlement. De deelnemers aan deze dialoog waren producenten van ICT-toepassingen, overheden die de ontwikkelingen in goede banen dienen te houden, organisaties die ouderen vertegenwoordigen of die ICT-toepassingen (willen) integreren in hun activiteiten.

Het doel van de dag was een gedachtewisseling met de deelnemers over de resultaten van de eerste stap. Het IST hecht er veel waarde aan dat het debat niet gedomineerd wordt door slechts één perspectief, maar dat de ervaringen en gezichtspunten vanuit de brede praktijk en de specificiteit van de Vlaamse context een belangrijke plek in het debat kunnen krijgen.

De uitkomsten van het stakeholderpanel bieden bouwstenen voor een aantal toekomstbeelden over de mogelijke rol die ICT kan spelen in de ondersteuning van het proces van actief ouder worden. Deze toekomstbeelden vormen vervolgens de basis voor een nader debat met burgers over de wenselijkheid ervan (stap 3) en moeten uiteindelijk uitmonden in een advies richting het Vlaams Parlement.

Contact:

Marian Deblonde

Postadres: IST - Instituut Samenleving en Technologie,
Vlaams Parlement, 1011 Brussel
e-mail: marian.deblonde(at)vlaamsparlement.be

LinkedIn-groep: ICT in Wel en Wee

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster