english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Pacita logo

www.pacitaproject.eu


Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over het Europese project PACITA (2011-2015). Naarmate het project vordert, zullen projectresultaten op deze pagina worden toegevoegd.

Sinds 1 april 2011 is het Europese project PACITA van start gegaan. PACITA staat voor Parliaments and Civil Society in Technology Assessment en is een 4-jarig project (2011-2015) dat gefinancierd wordt via het 7de Kaderprogramma van de Europese Commissie. Na het EUROPTA-project (Participatory Methods in Technology Assessment and Technology Policy, 1997-2000) en het TAMI-project (Technology Assessment in Europe; between method and impact, 2002-2003) is PACITA het volgende grootschalig Europese project dat focust op kennisdeling, evaluatie en reflectie omtrent parlementaire TA-praktijken.

Het Instituut Samenleving en Technologie is één van de 15 partners die deelnemen aan PACITA.  Een aantal partners maken deel uit van gevestigde parlementaire TA-instellingen; andere partners zijn wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, universiteiten en middenveldorganisaties uit Europese regio’s en landen zonder formele parlementaire TA-historiek. Vanuit Wallonië neemt de onderzoeksgroep SPIRAL van de Universiteit van Luik deel aan PACITA. PACITA wordt gecoördineerd door onze Deense collega’s van de Danish Board of Technology (DBT).

PACITA wil de institutionele basis voor op kennis gebaseerde beleidsvoering rond wetenschap, technologie en innovatie versterken en verbeteren. Het kijkt hierbij in hoofdzaak naar de diversiteit aan bestaande praktijken binnen parlementaire TA-instellingen.

Via 9 werkpakketten wil PACITA de volgende doelstellingen bereiken:
•    Het in kaart brengen en documenteren van bestaande parlementaire TA-praktijken
•    Het opstellen van schema’s voor het gebruik van parlementaire TA-praktijken tussen  verschillende landen en op Europees niveau (pan-Europese TA)
•    Trainingsschema’s opstellen voor (potentiële) gebruikers van parlementaire TA.
•    Een webportaal oprichten voor Europese TA-expertise.
•   Het debat over TA-praktijken stimuleren in Europese landen en regio’s waar er   momenteel geen formele parlementaire TA-instellingen zijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het opbouwen van lokale TA-capaciteit, het opdoen van TA-ervaringen en het mobiliseren van lokale actoren voor TA-praktijken.
•    Experten, sociale partners, burgers en politici betrekken in Europese debatten over parlementaire TA-praktijken
•   3 grote voorbeeldprojecten (casussen) uitvoeren met expertconsultaties over de impact van genoomtechnologieën voor de gezondheidszorg, stakeholder workshops over de vergrijzing van de samenleving en een burgerconsultatie over duurzame consumptie

Het IST is verantwoordelijk voor de uitvoering van de casus ‘European Future Panel on Public Health genomics’ (werkpakket 5), waarbij op Europees niveau een parlementair TA-traject wordt opgezet met experten en beleidsmakers over de impact van het gebruik van genetische informatie en genoomtechnologieën voor het optimaliseren van de gezondheidszorg. Daarnaast heeft het IST een aantal deelverantwoordelijkheden in de andere werkpakketten.

Contactpersoon PACITA: Johan Evers
Marian Deblonde en Katrien D'haeseleer ondersteunen de uitvoering van de PACITA-taken waarvoor IST verantwoordelijk is.

Verloop project
•    Kick-off vergadering: 30 mei tot 1 juni 2011 in Kopenhagen
•    Consortiumvergadering: 7 tot 9 september 2011 in Brussel
•    Parallelle workshops (‘TA practices in Europe’ en ‘Making Cross European TA’):
6 & 7 februari 2012 in Oslo
•    Consortiumvergadering: 8 & 9 februari 2012 in Oslo
•    Eerste TA practitioners training: 25 tot 27 april 2012 in Lissabon
•    Eerste Europese parlementaire TA debat: 18 juni 2012 in Kopenhagen
•    Consortiumvergadering: 12-13 juni 2012 in Kopenhagen
•    Eerste TA Zomerschool : 27 tot 28 juni 2012 in Luik

Beschikbare publicaties

VOLTA:
het eerste Europese TA magazine met als thema ‘Energie en publieke dialoog’ (Engels)link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster