english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Digitale kloof tweede graad in Vlaanderen

Nieuwe ICT toepassingen volgen elkaar in sneltempo op en vragen een voortdurende bijscholing van de gebruiker. Voor heel wat mensen gaan de ontwikkelingen te snel waardoor ze niet langer grip hebben op de mogelijkheden die ICT biedt voor hun specifieke leefcontext. Ze haken af en er ontstaat een kloof - de digitale kloof- tussen zij die meekunnen en zij die niet (meer) meekunnen. Van november 2009 tot september 2010 voerde de onderzoeksgroep ‘Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie’ (SMIT) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), in opdracht van het IST, een studie uit over de ‘digitale kloof’

De doelstelling van deze studie was drieledig: 
1.    een kritische analyse van recente en vernieuwende inzichten in wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland omtrent het sociale fenomeen ‘digitale kloof’;
2.    een zinvolle inventarisatie van digitale inclusie-initiatieven in Vlaanderen;
3.    een probleemidentificerende en probleemoplossende brainstormoefening met stakeholders uit het Vlaamse werkveld met het oog op beleidsrelevante aandachtspunten.

Projectleider opdrachtgever: Johan Evers, IST
Projectuitvoerders: Ilse Mariën, Leo Van Audenhove, Chris Vleugels, Stijn Bannier en Jo Pierson

Op basis van deze studie formuleert het IST aanbevelingen voor het Vlaams Parlement. Deze aanbevelingen worden in primeur voorgesteld op donderdagavond 18 november 2010 tijdens de E-dinges Awards, het openingsevenement van E-dinges.

Resultaten en publicaties

Het onderzoek heeft geleid tot een lijvig, maar toegankelijk geschreven onderzoeksrapport met als titel ‘Digitale kloof tweede graad in Vlaanderen’. Dit rapport is online beschikbaar en kan op eenvoudig verzoek (ist@vlaamsparlement.be) in hard copy verkregen worden.

Naast het onderzoeksrapport is er ook een overzichtskaart van alle digitale inclusie initiatieven die hebben meegewerkt aan inventarisatie-oefening. Op interactieve kaart kunt u voor Vlaanderen te weten komen waar er zulke initiatieven gelegen zijn en welke er in uw buurt te vinden zijn.  Deze overzichtskaart kunt u hier vinden.

Op basis van het onderzoeksrapport wordt er ook een IST-dossier gemaakt voor het ruimere publiek. Dit dossier wordt aan elke bezoeker van E-dinges meegegeven en is nadien online beschikbaar op deze pagina.

De aanbevelingen aan het Vlaams Parlement vindt u ook beschikbaar op deze pagina:

Overzichtskaart digitale inclusie initiatieven in Vlaanderen

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster