english version
lettergrootte A A

Projecten
 

ETAG: Direct to consumer genetic testing

 

ETAG (European Technology Assessment Group) is het consortium van de TA-instellingen ITAS, DBT, IST, POST en Rathenau, dat STOA (Science and Technology Office van het Europees Parlement) ondersteunt in de onderzoeksactiviteiten rondom wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Dit ETAG-onderzoek onder leiding van ITAS, in samenwerking met ISTen TAB, neemt het gebruik van vrij beschikbare genetische testen onder de loep. Dit project bekijkt het fenomeen van het aanbieden van genetische testen via internet en de mogelijke gevaren, voor- en nadelen van vrij beschikbare genetische testen. De stand van zaken moet aangeven wat de motivaties en beweegredenen zijn voor dit gebruik. Dit project moet resulteren in aanbevelingen om een ethisch en medisch verantwoord gebruik van vrij beschikbare genetische testen voor consumenten te realiseren.

De resultaten van dit project werden voorgesteld en bediscussieerd door deskundigen tijdens een workshop in het Europees Parlement op 3 maart 2009. De uitnodiging en het eindrapport vindt u hier.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster