english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Fertiliteitstechnologie (2008-2010)

 

Fertiliteitsbehandelingen: de realiteit voorbij de technologie

Een kinderwens is een bijzonder complex gegeven. Voor koppels die geconfronteerd worden met een verminderde vruchtbaarheid komt er nog een extra dimensie bij: het falen van de eigen vruchtbaarheid. Tegenover dat moeilijk te vatten kluwen van verlangens, emoties, noden en behoeften, stelt de medische wereld een technisch antwoord: de fertiliteitsbehandeling. Hormoonstimulaties, inseminaties, ivf en icsi (waarbij een zaadcel rechtstreeks in de eicel wordt ingebracht), werken met donormateriaal… De voorbije decennia heeft de fertiliteitsgeneeskunde tal van nieuwe terreinen veroverd.

In heel debat rond fertiliteitstechnologie wordt echter verbijsterend weinig aandacht besteed aan wat de impact van deze technologie is op het leven van de mensen die deze behandelingen ondergaan. Het volgen van vruchtbaarheidsbehandelingen heeft een relationele, sociale, lichamelijke en ook psychologische impact op het individu. Wat nagenoeg alle koppels als het moeilijkste ervaren tijdens de fertiliteitsbehandelingen is namelijk de emotionele storm waarin ze terechtkomen, een soort rollercoaster van hoop, angst, onzekerheid, spanning, opluchting of net teleurstelling en ontgoocheling als een behandelingscyclus niet tot het verhoopte resultaat leidt.

Precies deze individuele realiteit van koppels en individuen die hun toevlucht moeten nemen tot de geneeskunde om hun kinderwens te realiseren, willen we met dit dossier onder de aandacht brengen. In dit dossier laten we niet enkel gynaecologen, fertiliteitsartsen, ethici en psychologen, maar ook ervaringsdeskundigen aan het woord.

De auteur van dit dossier is Isabelle Rossaert, auteur van het boek “De verdwaalde ooievaar. Als zwanger worden niet meteen lukt”. Het dossier wordt geschreven in samenwerking met Geertrui De Cock, directeur van VZW De verdwaalde ooievaar.

In het voorjaar 2010 (27 april) organiseerde het IST een Rondetafel over dit thema. Tijdens deze bijeenkomst van experts, stakeholders en ervaringsdeskundigen werd nagedacht over verscheidene beleidsopties binnen de Vlaamse bevoegdheden. De conclusies van deze Ronde Tafel werden verwerkt tot gefundeerde en gedragen aanbevelingen aan het Vlaams Parlement. De aanbevelingen "Kinderwens op de agenda" werden op 19 oktober 2010 voorgesteld in de Commissie Welzijn.

Op basis van het IST-dossier “Fertiliteitsbehandelingen: de realiteit voorbij de technologie” en de IST-aanbevelingen uit de Rondetafel “Kinderwens op de agenda”, werden door de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement twee voorstellen van resoluties voorbereid, omtrent een beleid rond fertiliteitsbehandelingen en kinderwens.
Het voorstel van resolutie betreffende een preventief en ondersteunend beleid rond fertiliteitsbehandelingen en kinderwens werd in de plenaire vergadering van 9 november 2011 unaniem aangenomen.

 

Projectleider: Els VandenCruyce

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster